اجر نسوز+اجرنما و نحوه صحیح پاک کردن لکه و شوره

در نمای اجرا شده برای بر طرف کردن شوره احتمالی سطح شوره زده را بامخلوط ۲ تا ۴% آب وسرکه باکمک برس نرم پاک‌‌ می‌کنند.سطح اجرکاری ممکن است در طول عملیات بنایی با ملات سیمانی یا آهکی که ازملات تازه بیرون‌‌ می‌ریزد لکه بردارد . درهر دو صورت لکه باید با برس و بدون آلوده کردن سایر سطوح تمیز شود.اکیب اجرایی شهر اجر با طی دوره های اموزشی و کسب مهارت های لازم بهترین و تمیز ترین نما را تحویل کار فرما  میدهند.شهر اجر در ایران:
شهر اجر در تهران/اهن مکان
شهر اجر در تبریز/چهارراه حافظ