اجرنما+اجرنمای قزاقی و مطالبی در مورد تنوع در اجر

همانگونه كه قبلا نیز اشاره شد امروزه به دلیل قراردادهای تاریخ دار اکثر پیمانکاران وسازندگان به دنبال مصالحی هستند که سرعت پیشرفت کار را به اندازه قابل ملاحظه‌ای افزایش دهد.به همین منظور است که اجرهای رسی برحسب مواد اولیه و نحوه تولید دارای خصوصیات و ظاهر متنوع هستند. امروزه در دنیا به منظور سهولت عملیات بنایی اجرهای رسی در اشكال گوناگونی ساخته و به بازار عرضه می‌شوند.بازرگانی شهر اجر با تنوعی بی نظیر که در حدود200مدل و طرح واندازه در اجرها میباشد برای هر سلیقه‌ای پیشنهادی دارد.دفاتر فروش شهر اجر:
دفتر فروش اجرنما در تهران/اهن مکان
دفتر فروش اجرنما در تبریز/چهارراه حافظ