اجرنما و مقاومت فشاری اجر(کیلوگرم برسانتی مترمربع)

در نمای اجری مقاومت اجر امری است بسیار مهم که باعث شکسته شدن یا خرد شدن اجر کار شده نشود به همین دلیل مقاومت فشاری بسته به نوع اجر متفاوت است که بسته به نوع مصرف باید به ان دقت شود.
نوع اجر مقاومت فشاری كیلوگرم برسانتی متر مربع

اجر دستی ۸۰
مقاومت بالا ۱۷۵
اجر ماشینی مقاومت متوسط ۱۲۵
مقاومت كم ۸۵
بازرگانی شهر اجر مقاومت اجر در برابر فشار را نوعی تعهد نسبت به خریدار میداند و اطلاعات لازم را تمام و کمال در اختیار خریدار میگذارد تا انتخابی درست داشته باشد.واح های فروش شهر اجر:
واحد فروش اجر در تبریز/چهارراه حافظ
واحد فروش اجر در تهران/اهن مکان