اجرنمای قزاقی….تعریف آجر زیر کار و اجر تراش

آجر زیرکار یا آجر داخل کار جنس نامرغوب و سطح ناهموار و اشکال ناهماهنگ دارد. از این آجرها برای ساختن دیوارها و سقف بناها استفاده می‌کنند و معمولا روی آنها را با کاهگل یا گچ یا سیمان می‌پوشانند.آجر تراش یا آجر تزیینی جنس و رنگ مرغوب دارد و به سبب اندازه و شکل مناسب نقش تراش زیبایی که به آن زده‌اند برای تزیین بعضی از بخش‌های بیرونی و درونی بناها به کار می‌رود.بازرگانی شهر اجر با بهره گیری از بهترین و جدیدترین طرح‌ها زیباترین اجرهای تراش را عرضه‌‌ می‌دارد.دفاتر شهراجر:
واحد فروش اجر تهران/اهن مکان
واحد فروش آجر تبریز/چهارراه حافظ