اجر نسوز…اجرنظامی ومورد مصرف ان

در زمان های قدیم چند نوع اجر در ایران معروف بوده و کاربرد زیاد داشته است. معروف‌ترین این آجرها عبارت‌اند از: آجر نظامی، اجر قزاقی، اجر فشاری، اجر نقش‌دار و آجر ختایی اجر نظامی، سطحی به شکل مربع دارد که هر ضلع آن در حدود ۸۰ سانتی‌متر است. از این آجر بیشتر در ساختن آب انبارها، دژها و باروها استفاده می‌کرده اند. بعضی از پژوهشگران نام این اجر را به نظام الملک، دانشمند و وزیر دوره‌ی سلجوقیان، نسبت داده اند. بعضی دیگر گفته‌اند که چون این اجر بیشتر در ساختن بناهای نظامی به کار می‌رفته است، به این نام خوانده شده است.
اجرنمای قزاقی.
بازرگانی شهر اجر نمونه پست مدرن اجر های سنتی را با همان کیفیت و با طرح های جدید تولید وعرضه مینماید.دفاتر فروش شهر اجر:فروش اجر تبریز/چهارراه حافظ.فروش اجر تهران/اهن مکان