اجرنما…اجر نقش دار چیست؟

از نمونه های دیگر اجر اجر نقش دار است:اجر نقش دار بیشتر در تزیین سردرخانه‌ها و آب انبارها و بعضی از بناهای دیگر و کنگره‌ی ایوان‌ها و بام‌ها به کار می‌رفته است.گاهی هر آجر یک نقش و نگار مستقل داشته است. گاهی هم چند آجر در کنار هم نقش خاصی را پدید می‌آورده اند. نقش دارکردن آجر از هنرهای تزیینی در ایران بوده است.ساخت و کاربرد آن تا آغاز قرن چهاردهم هجری در بیشتر شهرهای ایران رواج داشته است.
بازرگانی شهر اجر تولید کننده زیبا ترین اجر های تزئینی با کیفیت بالا و قیمت مناسب در ایران‌‌ می‌باشد.دفاتر فروش شهر اجر:
دفتر فروش اجر تبریز/چهارراه حافظ
دفتر فروش آجر تهران/اهن مکان