اجر قزاقی+اجر نسوز…موارد مصرف اجر نقش دار

اجر نقش دار بیشتر در تزیین سردرخانه‌ها و آب انبارها و بعضی از سازه های دیگر و کنگره‌ی ایوان‌ها و بام‌ها به کار می‌رفته است.گاهی هر آجر یک نقش و نگار مستقل داشته است و گاهی هم چند آجر در کنار هم نقش خاصی را پدید می‌آورده اند. نقش دارکردن آجر از هنرهای تزیینی در ایران بوده است.ساخت و کاربرد آن تا آغاز قرن چهاردهم هجری در بیشتر شهرهای ایران رواج داشته است و  برای طرح دادن به نمای ساختمان های بزرگ نیز مورد استفاده قرار‌‌ می‌گرفت که امروز بعد از گذشت سالها باز هم مورد توجه قرار گرفته و دوست داران میراث فرهنگی به ان علاقه زیادی نشان‌‌ می‌دهند.
بازرگانی شهر اجر با توجه به نیاز مردم و نمونه های زیبای اروپایی و امریکایی اجرهای تزئینی بسیار زیبایی تولید میکند.شهر اجر در ایران:تهران/اهن مکان.تبریز/چهارراه حافظ.