اجر نسوز+ آجر…مواد تشکیل دهنده اجر ماسه اهکی

ماسه اصلی ترین ماده تشکیل دهنده اجر ماسه اهکی‌‌ می‌باشد به طوری که در حدود ۹۵% وزن آجر ماسه آهکی را ماسه تشکیل میدهد. جنس این ماسه باید سیلیسی باشد زیرا باید آهک با سیلیس ترکیب شده و سختی مورد لزوم را حاصل نماید.در غیر این صورت اجر بسیار پوک و شکننده خواهد شد.
بازرگانی شهر اجر تولید کننده انواع اجر با کاربرد های مختلف‌‌ می‌باشد.دفاتر فروش شهر اجر:
واحد فروش اجر تبریز/چهارراه حافظ
واحد فروش اجر تهران/اهن مکان