اجرنما…نوع ماسه مورد استفاده در اجر ماسه اهکی

در اجر ماسه اهکی حتی المقدور ماسه مورد نیاز باید پاک بوده و عاری از مواد آلی مخصوصا ذغال و تکه‌های چوب باشد اندازه و قطر دانه‌های ماسه نباید از ۶ میلیمتر بیشتر بوده و از ۱ میلیمتر کمتر باشد و هر چقدر درصد دانه‌های ۱ میلیمتری در مخلوط بیشتر باشد آجری با کیفیت بالاتر به ما می‌دهد. مقدار اکسید منیزیم و همچنین خاک رس هرقدر در مخلوط کمتر باشد، مناسب‌تر است. بهرحال درصد وزنی مجموع این دو عنصر نباید از ۳% کل وزن مصالح تهیه شده بیشتر باشد. منحنی دانه بندی ماسه جهت تهیه آجر ماسه آهکی باید پیوسته باشد.