اجر قزاقی…اب مصرفی اجر ماسه اهکی از چه نوع باشد؟

برای تولید اجر ماسه اهکی با کیفیت مناسب آب مورد مصرف باید پاک و بدون دانه‌های شناور باشد. بهتر است از آب آشامیدنی استفاده گردد و در هر حال‌‌ نمی‌توان از فاضلاب کارخانه‌ها که ممکن است با آهک و سیلیس ترکیب شیمیایی داشته باشد، استفاده نمود
بازرگانی شهر اجر به دلیل کمبود اب اشامیدنی از اب تصفیه شده استفاده میکند تا نا خالصی‌ها وارد متن خشت نشود. دفاتر فروش شهر اجر:
دفتر فروش اجر تهران/اهن مکان
دفتر فروش اجر تبریز/چهارراه حافظ