اجرنمای قزاقی…نوع اب مورداستفاده درتولیداجر ماسه اهکی

اب مورد مصرف در اجر ماسه آهکی برای تولید محصول بی نقص باید پاک و بدون دانه‌های شناور باشد. بهتر است از اب آشامیدنی استفاده گردد و در هر حال‌‌ نمی‌توان از فاضلاب کارخانه‌ها که ممکن است با اهک و سیلیس ترکیب شیمیایی داشته باشد، به هیچ وجه استفاده نمود.بازرگانی شهر اجر با تصفیه اب  در تولید اجر از اب کاملا پاک استفاده میکند تا محصول نهایی با کیفیت مورد نظر به دست اید.واحد فروش شهر اجر در ایران:
واحد فروش اجر تهران/اهن مکان
واحد فروش اجر تبریز/چهارراه حافظ