اجرنمای نسوز…برای رسیدن به مرحله پخت چه باید کرد

برای رسیدن به مرحله پخت اجر ماسه اهکی :پس از تهیه همه مواد،انها را مخلوط نموده بطوریکه میزان پراکندگی اهک در مخلوط یکنواخت باشد. در حین مخلوط کردن سعی بر این است که کلیه اهک‌های موجود در مخلوط هیدراته شود.یعنی اب با اهک تماس داشته باشد. در سیستم‌های مختلف برای هیدراته کردن اهک از راه های مختلف استفاده می‌شود، از جمله این راه‌ها این است که کل مخلوط را در ظروف در بسته قرار داده و ان را در زیر فشار چند اتمسفر بخار اب قرار می‌دهند تا بخار اب به کلیه قسمت‌های مخلوط ماسه اهک نفوذ کرده و باعث هیدراته شدن کلیه ذرات آهک شود.پس از پایان عمل مخلوط کردن،مواد به قسمت پرس هدایت می‌شوند.این جابجایی توسط تسمه نقاله انجام می‌گردد و مواد وارد پرس‌های اتوماتیک شده و شکل می‌گیرند.بعضی از این پرس‌ها، قادرند تا ۷۰۰۰ قالب اجر در ساعت تولید نمایند.اجرها پس از قالب گیری به طور خودکار روی واگنت هایی قرار میگیرند که این واگنت‌ها وارد کوره شده و اجرها پخته می‌شوند.

دفاتر فروش شهر اجر:شهر اجر تهران/اهن مکان.شهر اجر تبریز/چهارراه حافظ