اجر قزاقی…تعریف کوره اتو کلاو

بازرگانی شهر اجر تولید کننده بهترین اجرهای روز دنیا با جدیدترین دستگاه های صنعتی با کیفیت و تنوع و قیمت بی رقیب درایران:
بازرگانی شهر اجر تبریز/چهارراه حافظ
بازرگانی شهر اجر تهران/اهن مکان