اجرنمای قزاقی…چگونه فشار اتوکلاو را پایین بیاوریم؟

با صرفه ترین و اقتصادی ترین فشار برای تولید اجر در حدود ۱۵اتمسفر می‌باشد که در این صورت زمان پخت در حدود ۵ ساعت است. بدیهی است که اتوکلاو‌ها دارای وسایلی هستند که در هر لحظه فشار کوره را اندازه می‌گیرند و در موقعی که کارگران برای وارد کردن و یا خارج کردن آجر می‌خواهند در کوره را باز کنند، به وسیله‌ی دستگاه هایی فشار داخل کوره را تا حدی پایین می‌آورند که مسئولین کوره  صدمه نبینند و حتی قبل از پایین آوردن فشار داخل کوره، در آن به وسیله‌ی ضامنی  که به نام میکرو سوئیچ درب شناخته شده قفل شده و باز‌‌ نمی‌شود.

بازرگانی شهر اجر امنیت جانی تمام کارکنانش را اولین و اصلی ترین عنصر خود میداند و تمام سعی خود را در جهت حفظ امنیت جانی همکارانش‌‌ می‌کند.دفاتر فروش شهر اجر:
دفتر فروش اجر تبریز/چهارراه حافظ
دفتر فروش اجر تهران/اهن مکان
بازرگانی شهر اجر نماد مشتری مداری در ایران