اجر نسوز و اجرنما و فشار مناسب برای کوره چقدر باید باشد؟

برای تولید اجر با کیفیت و متناسب با استاندارد مناسب ترین و اقتصادی ترین فشار در حدود15 اتمسفر می‌باشد که در این صورت زمان پخت اجر در حدود ۵ ساعت‌‌ می‌باشد. بدیهی است که اتوکلاو‌ها دارای دستگاه هایی هستند که در هر لحظه فشار داخل کوره را اندازه می‌گیرند و در موقعی که کارگران برای وارد کردن و یا خارج کردن آجر می‌خواهند در کوره را باز کنند، به وسیله‌ی دستگاه هایی فشار داخل کوره را به اندازه‌ای پایین می‌آورند تا مسئولین کوره صدمه نبینند و حتی قبل از پایین آوردن فشار داخل کوره، در آن به وسیله‌ی ضامنی به نام میکرو سوئیچ درب قفل شده و باز‌‌ نمی‌شود.
اجر+آجر+اجرنما+آجرنما+اجرنسوز+اجر قزاقی+اجرنمای نسوز+اجر نمای نسوز+اجر قزاقی+اجرنمای قزاقی+اجر سنتی+اجر رستیک+اجرنمای رستیک +اجر نمای سنتی+اجر نسوز
بازرگانی شهر اجر با بهره گیری از اتوکلاو های مدرن که تمام کارهای دستگاه را تحت کنترل خود دارد و به صورت اتوماتیک فشار اتوکلاوها را تنظیم میکند.دفاتر فروش شهر اجر در ایران:
دفتر فروش اجر تبریز/چهارراه حافظ
دفتر فروش اجر تهران/اهن مکان

بازرگانی شهر اجر ….بزرگترین وب سایت اجرنما در ایران