اجرنما…اجرماسه اهکی برای چه سازه ای مناسب است

بازرگانی شهر اجر به شعار همیشه حق با مشتری است جامه عمل پوشانده و اولین گام را با کیفیت بی نظیر و ضمانت کامل و بی قید و شرط تمام محصولات تولیدی و گام بعدی را با قیمت بسیار پایین برداشته است.شهر اجر در ایران:
شهر اجر در تهران/اهن مکان
شهر اجر در تبریز/چهارراه حافظ

در حال حاضر چندین دستگاه از کارخانه های تولید اجر ماسه اهکی در نقاط ساحلی ایران مشغول به کار می‌باشد. مشخصات باربری آجر ماسه آهکی تقریبا مانند آجرهای فشاری می‌باشد و با آن می‌توان ساختمان‌های ۳ الی ۴ طبقه را بنا نمود.
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مشخصات آجر ماسه آهکی را به موجب نشریه شماره ۱۰۲ پیشنهاد نموده است

وب سایت شهر اجر مجهزترین سایت در ایران