اجرنما+اجر نسوز…ابعاد بلوک سقفی

در بنای هر ساختمان یا سازه بلوک‌های سقفی قطعاتی از سفال هستند به پهنای ۴۰ سانتی متر و ارتفاع ۲۰ تا ۲۵ سانتی متر و درازای ۲۰ تا ۲۵ سانتی متر که دارای لبه‌ی مخصوصی می‌باشند که روی تیرچه قرار می‌گیرد. مورد مصرف آن فقط در ساختن سقف‌های تیرچه بلوک می‌باشد و به علت سوراخ هایی که در حجم آن ایجاد شده، وزن آن بسیار سبک است و هیچ گونه تحمل باربری ندارد. در سقف، تیرچه بلوک فقط به جای قالب کار می‌کند که بتن روی سقف را تا زمان خشک شدن کامل نگه دارد.یعنی فقط به عنوان تکیه گاه یا هائل مورد استفاده قرار میگیرد
بازرگانی شهر اجر با تولید اجر های نمونه ومتفاوت همیشه جز اولین‌ها در این صنعت‌‌ می‌باشد وبا تمرکز روی الگو های جدید تلاش در تثبیت مقام خود دارد:
واحدهای فروش شهر اجر در ایران:
واحد فروش اجر در تهران/اهن مکان………….
واحد فروش اجر در تبریز/چهارراه حافظ…………..

بازرگانی شهر اجر.اطمینان/رضایت مندی/خدمت بی منت