اجر نسوز….شکل ظاهری بلوک سیمانی

مواد اصلی تولید بلوک های سیمانی خاک رس است ولی در تهیه مصالح آن دقت بیشتری به عمل می‌آید.زیرا تغییر شکل این بلوک‌ها به نسبت آجر فشاری از اهمیت بیشتری برخوردار است و هم چنین در مراحل پرس کاری و خشک کردن و پخت نیز باید دقت شود تا تغییر شکل آجر به حداقل برسد.مورد مصرف بلوک در دیوار چینی ساختمان‌‌ می‌باشد اگر از لحاظ گونیایی انحنا داشته باشد دیوار چینی دچار مشکل‌‌ می‌شود.به همین دلیل باید در تولید بلوک دقت زیادی به خرج داد.

بازرگانی شهر اجر به دلیل حساسیت زیادی که شکل ظاهری محصولات دارد تمام حمل و نقل و انتقال مواد به کوره و برعکس را به وسیله دستگاه هاسی اتوماتیک و تسمه های هوشمند انجام میدهد تا کوچکترین تغییری در شکل ظاهری مواد ایجاد نشود.واحدهای فروش شهر اجر در ایران:
واحد فروش اجر تهران/اهن مکان
واحد فروش اجر تبریز/چهارراه حافظ

وب سایت شهر اجر خرید آسوده و بدون ترافیک