اجر+اجر نسوز…اجر نسوز ویژه چیست؟

آجرهای نسوز ویژه
این آجرها نوع خاصی از آجرهای نسوز هستند و در صنعت برای منظورهای ویژه‌ای کاربرد دارند. این آجرها از ترکیبات فلزات واسطه می‌شوند. متداولترین آجرهای این گروه عبارتند از:
اجر زیر کونیوم و اجر اکسید کروم(کرومدوم)

بازرگانی شهر اجر با تولید انواع اجرنما های رندوم برای اولین بار در ایران با کیفیت بالا و تنوع بینظیر حرف اول را در عرضه این نوع از اجر‌ها میزند و این پایان کار این سازمان نبوده و همچنان در مورد تولیدات جدید و شایسته سلیقه و معماری ایرانی اسلامی تحقیق و ازمایش میکند.دفاتر فروش بازرگانی شهر اجر:
دفتر فروش اجر در تبریز/چهارراه حافظ
دفتر فروش اجر در تهران/اهن مکان
اجر
اجر زرد
اجر قرمز
اجر  قزاقی
اجر   نسوز
اجر   سنتی
اجر   رستیک
اجر  برای نما
اجر   در تهران
اجرنما
اجر قزاقی
اجرنمای قزاقی
اجر نسوز
اجرنمای نسوز