اجرنمای نسوز…اجرهای اکسید کروم

این آجرها دارای ۵ تا ۱۰ درصد اکسید کروم I، II و ۹۰ تا ۹۵ اکسید آلومینیوم (Al2O3) هستند و در مقابل مواد قلیایی مقاوم هستند. از این نوع آجر برای ساختن بخش درونی کوره بلند ذوب آهن استفاده می‌شود.

دارای ۹۵ درصد Cr2O3 می‌باشد. برای تهیه آن از Cr2O3 سنتزی استفاده می‌شود. این نوع آجر در ساختن کوره ذوب خمیر شیشه مخزن در صنعت شیشه‌سازی مصرف دارند.این نوع اجرها به دلیل مقاومت بالایی که در برابر حرارت دارند و خیلی سخت ساختار خود را از دست میدهند برای این گونه مصارف بسیار مناسب است.

بازرگانی شهر اجر با تولید انواع اجر برای مصارف خاص و تحمل درجه حرارت های متفاوت برای هر گونه مکان اجرا نوع اجر ملزوم همان مکان را ارائه میدهد این یکی از صدها مزایای خرید از شهر اجر‌‌ می‌باشد.دفاتر فروش شهر اجر :
دفتر فروش اجر در تهران/اهن مکان
دفتر فروش اجر در تبریز/چهارراه حافظ