اجرنما ….مواد اولیه اجر اکسید کروم

بازرگانی شهر اجر تولید کننده بهترین نوع اجرنما برای هر منطقه اب و هوایی  و هر سلیقه‌ای با بیشترین تنوع ممکن در رنگ و طرح و اندازه‌‌ می‌باشد.به همین دلیل خرید از شهر اجر بسیار اسان است.امتحان کنید به صحت کلام ما پی میبرید.دفاتر فروش بازرگانی شهر اجر:
واحد فروش اجر در تبریز/چهارراه حافظ
واحد فروش اجر در تهران/اهن مکان
اجرنمای قزاقی+اجرنمای قزاقی زرد+اجرنمای قزاقی قرمز+اجرنمای قزاقی اخرا.
این نوع از اجرها دارای ۵ تا ۱۰ درصد اکسید کروم I، II و ۹۰ تا ۹۵ اکسید آلومینیوم (Al2O3) هستند و در مقابل مواد قلیایی مقاوم هستند. از این نوع آجر برای ساختن بخش درونی کوره بلند ذوب آهن استفاده می‌شود.
آجرهای اکسید کروم
دارای ۹۵ درصد Cr2O3 می‌باشد. برای تهیه آن از Cr2O3 سنتزی استفاده می‌شود. این نوع آجر در ساختن کوره ذوب خمیر شیشه مخزن در صنعت شیشه‌سازی مصرف دارند.
بازرگانی شهر اجر.شهری برای تمام سلیقه ها