اجرنمای قزاقی….دمای ذوب چند نوع از اجرهای نسوز

دمای ذوب انواع آجرهای نسوز
نوع آجر دمای ذوب (درجه کلوین)
اجر نسوز معمولی ۱۶۰۰ – ۱۷۰۰
آجر کائولنی ۲H2O. 2SiO2. Al2O3 1785
اجر سیلیسی ۱۷۰۰
آجر رسی غنی از آلومین ۱۸۰۲ – ۱۸۸۰آجر مولیت (۲SiO2. 3Al2O3) 1810
اجر سیلیمانیت (SiO2. Al2O3) 1816
اجر کرومیت (Cr2O3. FeO) 1770
اجر آلومین ۲۰۵۰
اجر اسپنیل (Al2O3. MgO) 2135
اجر منیزی (MgO) 2200
اجر زیرکونیوم (ZrO2) 2200 -2700
بازرگانی شهر اجر محصولی را تولید و عرضه‌‌ می‌نماید که کاملا مطابق با استاندارد ملی ایران و هماهنگ با سلیقه همه خریداران گرامی‌‌ می‌باشد.دفاتر فروش بازرگانی شهر اجر:
دفتر فروش اجر در تهران/اهن مکان
دفتر فروش اجر در تبریز/چهارراه حافظ