اجرنمای نسوز…کاربرد اجرهای منیزیتی

کاربرد اجرهای منیزیتی در صنایع آهن و فولاد، به‌عنوان آستر حفاظتی در کوره‌های زیمنس-مارتین و کوره‌های قوس الکتریکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اجرها همچنین به‌عنوان پوشش کوره‌های صنایع غیرفلزی مانند کوره‌های تونلی، دوار و قائم مصرف می‌شود. این نوع اجرها همچنین در کوره‌های ذوب شیشه و کوره‌های صنایع فلزی غیرآهنی مانند مس، سرب، روی، آلومینیم و نیکل نیز کاربرد دارند.بدلیل مقاومت بالای این نوع اجرها در برابر خوردگی و دمای زیاد بهترین پاسخ گویی را در این نوع مصارف دارد.این نوع اجر‌ها دارای یک لایه از اکسید منیزیوم‌‌ می‌باشد که همین باعث مقاومت بالا و عمر طولانی است.

بازرگانی شهر اجر با تولید نوع ساب خورده اجرنما برای خریداران خاص که اجرنما را بعد از تولید مثل سنگ ساب میزنند که روی ان سیقلی است و مانع از نفوذ گرد و خاک و دوده به داخل بتن اجر‌‌ می‌گردد.این نوع اجر بسیار مورد استقبال قرار گرفته و باعث شده اکثر خریداران به ویژه از کلان شهرها که با الودگی هوا دست و پنجه نرم میکنند به این نوع اجرنماها روی اورنداین نوع اجرنما دارای محاسن سنگ و گرما و طراوت طبیعت است به همین دلیل تا این اندازه خواهان دارد.واحدهای فروش شهر اجر:
واحد فروش اجرنما در تهران/اهن مکان
واحد فروش اجرنما در تبریز/چهارراه حافظ