اجرنما…عوارض زیست محیطی تولید اجرنما

مساله زیست محیطی که امروزه در تمام نقاط جهان به طور ویژه به ان توجه‌‌ می‌شود و هر چند وقت یک بار قانونی جدید برای ان تصویب‌‌ می‌شود در مورد کارخانه های تولیدی بسیار باید به ان اهمیت داد و جدی گرفت چون کارخانه های تولیدی اکثرا در مواد اولیه خود از مواد شیمیایی استفاده کرده یا در هنگام فرایند تولید و ترکیب مواد با هم واکنش شیمیایی ایجاد میکند به همین خاطر تمام دودکش های کوره های تولید اجرنما در بازرگانی شهر اجر دارای فیلترینگ های  مدرن و با کیفیت‌‌ می‌باشد تا جای ممکن از انتشار گازهای سمی به هوا جلوگیری کند.واحد های فروش وب سایت شهر اجر:
واحد فروش اجرنما در تبریز/چهارراه حافظ
واحد فروش اجرنما در تهران/اهن مکان
بهتر است این را بدانید که در کشور آمریکا سالانه تعداد ۹ میلیارد قالب انواع اجر تولید می‌شود. برای تولید این گونه از اجرها هزینه‌های معدن و برداشت خاک و هزینه حمل و نقل بسیار سنگین بوده و نیز می‌بایست این اجرها در کوره هایی که دمای آنها به حدود ۱۱۰۰ درجه سانتی گراد می‌رسد، پخته شوند که این کار علاوه بر آنکه مصرف سوخت زیادی را به همراه دارد، ایجاد آلایندگی‌های زیست محیطی بسیار شدیدی  می‌نماید. همچنین تولید اجرهای سیمانی یا بتونی نیز باعث رها شدن هزاران کیلوگرم گاز جیوه که بسیار سمی و خطرناک هستند در هوا می‌گردد.به همین دلیل تولید کنندگان به فکر استفاده از فیلتر های مدرن برای دودکش های کوره های خود شده اند..