اجرنمای نسوز….اجرهای سبک هنری لیو

با توجه به مسایلی که در مقالات قبل ذکر شد، آقای هنری لیو
Henry Liu) اقدام به تولید اجرهای مناسبتری با به کارگیری از ضایعات ذغال سنگی (Fly-Ash) کرده است. اجر‌های ابداعی وی تحت فشار بسار بالا به استحکام مورد نظر رسیده و نیازی به حرارت‌های بسیار بالا ندارد. این اجرها درون قالب‌ها شکل می‌گیرند و لذا شکل یکنواخت تر و سطح صاف تری دارند.اگر چه این نوع از اجرها در کوره حرارت بالایی نمیبینند اما بدلیل فشار بالایی که به انها وارد‌‌ می‌شود دارای مقاومت و استهکام بسیار زیادی هستند و ضرری برای زسیت محیط نیز ندارند.این نوع اجرها را اجرسبز مینامند.