اجر قزاقی وآجر نسوز و تنوع رنگ و اندازه

اجرنما در تهران اجرنما در تبریز   در شهر اجر :
تنوع در رنگ و اندازه اجر نسوز به حدی زیاد است که میتوان بی شمار ترکیب نما درست کرد و جالب این است که حتی اگر دو ساختمان از یک کد نما استفاده کنند باز نمای متفاوت و ترکیب متفاوت میدهد. چون ترکیب ان متفاوت است . و همچنین میتوان هر چند تا کد که دوست داشتین میتوانید با هم ترکیب کنید . حتما زیبا‌‌ می‌شود . اصولا هیچ ترکیبی در اجر نسوز بد و زشت‌‌ نمی‌شود و این از خصوصیات نادری است که فقط در اجر نسوز یا فت میشود .

اجرنسوز /وب سایت شهر اجر
کیفیت / ارزانی/ تنوع بی شمار