اجرنما نقش کاه در ساخت اجر های قدیمی

کاه مانند آرماتور در گل باقیمانده و مانع ترک خوردگی خشت گردید.( کاه را خیس‌‌ می‌کردند که نرم شود و در موقع خشت مالی به دست آسیب نرساند.)  از روزی که خشت به آجر تبدیل شد و انسان آجر را شناخت و دانست یکی از عمده ترین مصالح ساختمانی است که بطور وفور باید از آن استفاده کرد، بر آن شدند که هر روز دامنه آجر را وسعت دهند و کاربرد آن که در همه جای ساختمان بود بکار گیرند.

اجر + آجر + اجرنما + آجرنما + اجرنسوز  +  اجر قزاقی   + اجرنمای نسوز  +  اجر نمای نسوز  +  اجر قزاقی  +  اجرنمای قزاقی  +
اجرنمای قزاقی  +  اجرنمای قزاقی  زرد  +  اجرنمای قزاقی قرمز  +  اجرنمای قزاقی  اخرا  +  اجرنمای قزاقی   جگری یا قرمز پر رنگ   +  اجرنمای قزاقی   پلاکی  + اجر نمای قزاقی  کف فرش  +  اجرنمای  هلندی  +  اجرنمای  هلندی قرمز ماتیکی  +  اجر نمای هلندی مشکی  +  اجر کف فرش  قرمز کم رنگ

وب سایت شهر اجر تولید کننده انواع    اجرنما   و   اجر نسوز   و   اجر قزاقی    با بهره گیری از جدیدتریندستگاه‌ها و ازمایشگاه های مجهز با کیفیت بسیار بالا و قیمت مناسب و ضمانت نامه کتبی محصولات با دو شعبه فروش در ایران در خدمت مشتریان محترم نمای اجری میباشد.شعبات فروش وب سایت شهر اجر در ایران:

شعبه فروش اجرنما در تبریز/چهارراه حافظ

شعبه فروش اجرنما در تهران/اهن مکان