اجرنما ..چگونگی تقسیمات در اجر

اجر جزو معدود مصالحی است که میتوان با برش های عمودی و افقی در ان قطعات بسیار زیبایی را خلق و در نمای ساختمان مورد استتفاده قرار داد تا نمایی بسیار زیبا و چشم نواز داشته باشیم به همین دلیل برای هر یک از این قطعات یک نام انتخاب شده تا به اسانی منظور را به هم تفهیم کرد.

/(تقسیمات آجر)/
(به علت تقسیم پذیری قطعات آجر اشکال جدیدی به شرح زیر در کارگاه قابل تهیه‌‌ می‌باشد):

/.نیمه: چون آجرهای امروزی از نظر ابعاد حدوداً نصف آجرهای ختایی که در اوایل قرن به ابعاد حدودی 5 2525 سانتی متر در سرتاسر ایران تولید و به مصرف‌‌ می‌رسیدند‌‌ می‌باشند، به آجرهای امروزی نیمه‌‌ می‌گویند.

/.چارک: اگر آجر را از طول به دو نیمه مساوی قسمت کنیم به هر قسمت یک چارک‌‌ می‌گویند.

/.کلوک:اگر آجر را از طول به چهار قسمت مساوی قسمت کنیم به هر قسمت یک کلوک‌‌ می‌گویند.

/.سه قدی:سه چهارم طول آجر را یک سه قدی‌‌ می‌خوانند.

/.قلمدانی:اگر آجر را از عرض در جهت طول به دو نیمه مساوی قسمت کنیم به هر نیمه یک قلمدانی یا گلدانی‌‌ می‌گویند.

/.کلاغ پر:اگر از آجر منشوری که یک وجه آن یک عرض و وجه دیگر آن نصف طول آجر باشد جدا کنیم به باقی مانده کلاغ پر‌‌ می‌گویند.

/.الماسی:اگر از آجر دو منشور مساوی و متساوی الساقین که هر وجه آنها نصف عرض آجر باشد به طور قرینه از عرض آجر جدا کنیم آجر الماسی به دست‌‌ می‌آید.
مصرف تکه آجر در قسمتهای درونی و پشت کار و نیز در مکانهایی که مصرف آجر درست مقدور نباشد و یا جزئیات معماری و نماسازی ایجاب نماید مجاز‌‌ می‌باشد.

//وب سایت شهر اجر بزرگترین مجتمع تولید و فروش انواع اجرنما در رنگها و طرح‌ها و اندازه های متنوع در ایران با کیفیت برتر و قیمتی بسیار مناسب در خدمت خریداران محترم نمای اجری منحصر به فرد‌‌ می‌باشد.دفاتر فروش وب سایت شهر اجر در ایران:

./.دفتر فروش اجرنما در تهران/اهن مکان

./.دفتر فروش اجرنمادر تبریز/چهارراه حافظ