خواص اجرهای نسوز

اجرهای نسوز به دلیل مورد استفاده قرار گرفتن در نقاط حساس از جمله تحت فشار بالا قرلار داشتن و دائما در مجاورت مواد شیمیایی بودن و یا در مقابل حرارت بالا بودن باعث‌‌ می‌شود که در تولید این نوع اجرها دقت بیشتری به خرج داد و هیچگونه کوتاهی در امر تولید این اجرها قابل قبول نیست بنابراین در انتخاب نوع اجر باید ابتدا به مکانی که مورد استفاده قرار میگیرد توجه کرد سپس اجر مناسب را انتخاب نمود.
(خواص اجر نسوزها عبارت است از):

1-مقاومت حرارتی اجر نسوز: نسوزها باید بتوانند حداقل 1580 درجه سانتیگراد را در محیط شیمیایی و مکانیکی کوره تحمل کنند و شکل و ظاهر خود را از دست ندهند.

2-ضریب انبساط  و انقباض اندکی داشته باشند.

3-مقاومت شیمیایی: ترکیبات موجود در کوره و نوع سوخت محیط شیمیایی خاصی را در حرارت بالا ایجاد‌‌ می‌کند که نسوزها باید پایداری لازم را در برابر آنها داشته باشد.

4-مقاومت مکانیکی: حجم کوره، نوع بارگیری، ضربات وسایش ناشی از خردشدن و ذوب اجسام در داخل کوره باید توسط پوشش نسوز تحمل شود.

/ترد نباشد، ترک نداشته باشد و همچننین ظاهر آن دقیقا برابر مشخصات موردنظر باشد.
/ملاتی که برای چیدن جداره های نسوز انتخاب‌‌ می‌شود براساس حرارت کوره با ضریب  انقباض وانبساط مشابه آجر نسوز و از موادنسوز انتخاب‌‌ می‌شود.

//وب سایت شهر اجر بزرگترین مرکز تخصصی تولید انواع متنوع اجر و اجرنمای نسوز در ایران با بهره گیری از دستگاه های روز دنیا و نیروی کار کاملا متخصص با کیفیت بالا و قیمت بسیار مناسب در خدمت خریداران محترم نمای اجری‌‌ می‌باشد.

///دفاتر فروش وب سایت شهر اجر در ایران:

/دفتر فروش اجر نسوز در تهران/اهن مکان

/دفتر فروش اجر نسوز در تبریز/چهارراه حافظ