اجر نما +..مقاومت در برابر سایش اجر

//*در برخی موارد مانند استفاده از اجر های کف میزان مقاومت اجر در برابر سایش از اهمیت بسیاری برخوردار است چون در این مکان‌ها کف فرش یا در مجاورت تردد شدید خودروها یا هم در برابر عبور و مرور انسان همیشه در مقاومت در برابرسایش وارده است.

//*حال اگر مقاومت سایشی اجر کف فرش که ان هم رابطه مستقیم با مواد خام اولیه و میزان درجه حرارت در زمان پخت دارد بیشتر و بالاتر باشد مسلما میزان سایش بسیارکم و عمر کف فرش نیز بسیار زیاد خواهد بود ولی اگر این میزان از استاندارد مربوطه کمتر باشد کف فرش بعداز مدت کمی در زیر سایش دائمی مقاومت خود را از دست داده و متلاشی خواهد بود به این دلیل این مشخصه دارای اهمیت بسیاری است.

 استهکامو مقاومت به سایش : مشخصه استهکام اجر و مقاومت در برابر سایش در اجرهای مورد استفاده برای کفپوش‌ها اهمیت دارد و مانند تاب فشاری ، تابع کیفیت مواد خام و دمای پخت است . از انجا که اجرهای کفپوش در پوشش راهروها ، سالن‌ها ، پیاده روها و خیابان‌ها مورد استفاده قرار‌‌ می‌گیرند ، بنابراین برای مقاومت در مقابل شرایط ترافیکی مورد نظر باید دارای حداقل مقاومت سایشی در شرایط پیش بینی شده باشند .
براساس شرایط ترافیکی ، پوشش های اجری به چند گروه به شرح زیر تقسیم‌‌ می‌شوند :
گروه اول=پوشش هایی که در معرض حرکت وسایل نقلیه و سایش شدید قرار‌‌ می‌گیرند ، مانند پوشش خیابان یا خیابان های فرعی ورود به منازل و ساختمان‌ها و
گروه دوم=پوشش هایی که در معرض عبور و مرور شدید انسان قرار دارند ، مانند کفپوش مغازه‌ها ، رستوران‌ها ، پیاده روها و
گروه سوم=پوشش هایی که در معرض عبور و مرور کم انسان قرار دارند ، مانند کف سالن‌ها ، راهروهای داخلی ساختمان ، پاسیو‌ها و غیره در منازل مسکونی…
مقاومت به سایش اجرها به یکی از دو صورت زیر تعیین و ارزیابی‌‌ می‌گردد :
نوع اول=استفاده از نمایه سایش برابر است با حاصل تقسیم میزان جذب آب بر تاب فشاری ضرب در 100 .
نوع دوم=تعیین حجم مصالح سایش یافته بر طبق استانداردC418   ASTM ( روش آزمایش مقاومت به سایش بتن به کمک ماسه پاشی ) .

**//بازرگانی وب سایت شهر اجر بزرگترین و منسجم ترین مجتمع تولید و فروش انواع متنوع اجر های کف فرش در ایران با بالاترین کیفیت و مناسب ترین قیمت در خدمت خریداران محترم انواع کف فرش‌‌ می‌باشد.
*(دفاتر فروش وب سایت شهر اجر در ایران):

*.دفتر فروش اجر کف فرش در تهران/اهن مکان

*.دفتر فروش اجر کف فرش در تبریز/چهارراه حافظ