اجر قزاقی ..استاندارد هدایت حرارتی

**//.هدایت حرارتی : هدایت حرارتی اجر ، تابع تخلخل و نسبت مواد ذوب شده و بلوری ان است . هرچه تخلخل اجر بیشتر و تراکم آن بیشتر باشد ، قابلیت هدایت حرارتی آن بیشتر کاهش پیدا‌‌ می‌کند ، اما با افزایش رطوبت ، این خصوصیت به سرعت افزایش‌‌ می‌یابد ، به گونه‌ای مه با رسیدن رطوبت آجر به 3 درصد حجمی ، هدایت حرارتی 60 درصد ، وبا افزایش ان به 15 درصد ، این ضریب 135 درصد افزایش نشان‌‌ می‌دهد . قابلیت هدایت حرارتی دیوارهای آجر کاری با ضخامت های مختلف به شرح زیر است :
1=اجر کاری به ضخامت150 میلیمتر با اجر توپر      kca/m2 /hr72/0/*
2=اجر کاری به ضخامت 200 میلیمتر با اجر توپر     kca/m 2 /hr 55/0/*
3=اجر کاری به ضخامت 300 میلیمتر با آجر توپر  kca/m    */hr  43/0
4=اجر کاری به ضخامت 250 میلیمتر با اجر مجوف    kca/m 2 /hr 36/0/*

//*..مقاومت در برابر اتش سوزی:از آنجا که اجر خود ماده‌ای است که در اثر پختن در دماهای خیلی زیاد به دست امده است ، مقاومت ان در مقابل اتش سوزی‌ها و دماهای زیاد عموما خوب بوده است در برخی موارد ممکن است در اثر دما های زیاد ، قسمتی از سطح آجر پوسته شده و تخریب شود و در موارد دیگر با افزایش خیلی زیاد دما ممکن است قسمتی از مواد متشکله آجر مجددا ذوب شده و سطح بیرونی آن حالت شیشه‌ای پیدا کند هیچ یک از این دو حالت ، مقاومت ذاتی اجر را در مقابل آتش  از بین‌‌ نمی‌برد .

**/*بازرگانی وب سایت شهر اجر پیشرفته ترین و بزرگترین مجتمع تولید و فروش انواع متنوع  اجرنما  و  اجر قزاقی  و  اجر نسوز در ایران با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت در خدمت خریداران محترم اجر نما‌‌ می‌باشد.
((دفاتر فروش وب سایت شهر اجر در ایران)):

**/.دفتر فروش اجر نسوز در تبریز/چهارراه حافظ

**/.دفتر فروش اجر نسوز در تهران/اهن مکان