اجرنمای-قزاقی-و-آجر-نسوز-و-ترکیب-بندی-رنگهای-ان

اجر کف فرش انواع مختلف دارد..شامل:
اجر کف فرش قزاقی
اجر کف فرش پرسی
اجر کف فرش قزاقی  در ابعاد 20*20*5 در رنگه های زیر :
اجر کف فرش قزاقی قرمز
اجر کف فرش قزاقی ابلق
اجر کف فرش قرمز کم رنگ
اجر کف فرش قرمز تیره
اجر کف فرش قزاقی پوست پیازی
اجر کف فرش پرس دو  نوع است :
اجرکف فرش پرسی خاک رس
اجر کف فرش پرسی پایه سنگ
اجر کف فرش پرسی در رنگ های زیر :
اجر کف فرش پرسی قرمز
اجر کف فرش پرسی زرد
اجر کف فرش پرسی گلبهی
اجر رستیک  در تهران و تبریز ..
وب سایت شهر اجر .. سایت اجرنما :
اجرنسوز دنیای رنگ است . هر رنگی که در طبیعت وجود دارد در اجر نسوز دیده میشود و جالب اینکه شما‌‌ نمی‌توانید دو عدد اجر نسوز را عین هم پیدا کنید . ترکیب بی نهایتی از رنگ هاست در او ج بی نظمی . راز زیبایی اجرنسوز یا اجر قزاقی همان راز زیبایی طبیعت است . بی نظمی  و فوران رنگ‌ها .
15 سال پیش که بیشتر نما‌ها زرد و قرمز بود اگر احیانا در اجرنمای زرد بعضی اجرها کم رنگ تر بودن یا پررنگ تر مشتر ان اجر را خراب میدانست و ملاک خوب بود اجرنما یک رنگ بودن بودن انهم بدون ذره‌ای تفاوت . اخر کار هم انگار ساختمان را رنگ زرد زده‌ای یا رنگ قرمز. ما که کارمان تولید و فروش اجرنما بود از نمای اجر خوشمان‌‌ نمی‌امد چون چیز خاصی از اب در‌‌ نمی‌امد. ولی امروزه همان اجر خراب ان روز‌ها را با چندبرابر قیمت میخرند  و تماشا میکنند زیبایی خیره کننده ترکیب رنگ‌ها را . امروزه ما عاشق کار خودمان هستیم وقتی رضایت را در چشم و زیان مشتری میبینیم. بالاترین لذت در کار فروش دیدن احساس رضایت مشتری است . این تجربه را ما وقتی بدست اوردیم . که اجر نسوز نما واجر شیل و اجر قزاقی مد شد . وهمیشه خدا را شکر میکنم که این شغل را انتخاب کردم و میتوانم زیبایی را خلق کنم .