نمای قزاقی سنت یا مدرنیته یا پست مدرن

اجر قزاقی از نظر ابعاد
اجر قزاقی6*20*4
اجر قزاقی 6*20*10
اجر قزاقی 20*20*4
اجر قزاقی 20*20*5

اجر قزاقی  و نام ها
اجر قزاقی کامل
اجر قزاقی نیمه
اجر قزاقی پلاکی
اجر قزاقی کف فرش
تلفیق سنت و مدرنیته را پست مدرن میگویند . البته این یکی از نگا های رایج به پست مدرن‌‌ می‌باشد . در حال حاضر معماری پست مدرن رایج ترین معماری و طراحی نمای بیرونی و داخلی ساختمان‌‌ می‌باشد .اسان ترین راه برای ایجاد نمای پست مدرن کاربرد اجر نمای قزاقی در طراحی نمای ساختمان‌‌ می‌باشد . اجر قزاقی با هر ترکیبی نمای پست مدرن میدهد .
ترکیب اجرقزاقی با چوب
ترکیب اجر قزاقی با سنگ
ترکیب اجر قزاقی با کامپوزیت
ترکیب اجر قزاقی با کنیتکس و …………..

نمای پست مدرن با اجر قزاقی شاید زیباترین نمای ساختمان باشد .
وب سایت شهر اجر انواع اجر قزاقی را با بهترین کیفیت  و متنوع ترین رنگ و ارزان ترین قیمت به بازار عرضه میکند .