اجر قزاقی نمای پست مدرن

اجر قزاقی از نظر ابعاد
اجر قزاقی6*20*4
اجر قزاقی 6*20*10
اجر قزاقی 20*20*4
اجر قزاقی 20*20*5

اجر قزاقی  و نام ها
اجر قزاقی کامل
اجر قزاقی نیمه
اجر قزاقی پلاکی
اجر قزاقی کف فرش

مرکز فروش اجرنما در تهران
اجرنمای مدرن وسنتی در تهران
همه انواع اجرنما در تهران در سایت اجرنما
وب سایت شهر اجر
تلفیق سنت و مدرنیته را پست مدرن میگویند . البته این یکی از نگا های رایج به پست مدرن‌‌ می‌باشد . در حال حاضر معماری پست مدرن رایج ترین معماری و طراحی نمای بیرونی و داخلی ساختمان‌‌ می‌باشد .اسان ترین راه برای ایجاد نمای پست مدرن کاربرد اجر نمای قزاقی در طراحی نمای ساختمان‌‌ می‌باشد . اجر قزاقی با هر ترکیبی نمای پست مدرن میدهد .
ترکیب اجرقزاقی با چوب
ترکیب اجر قزاقی با سنگ
ترکیب اجر قزاقی با کامپوزیت
ترکیب اجر قزاقی با کنیتکس و …………..

نمای پست مدرن با اجر قزاقی شاید زیباترین نمای ساختمان باشد .
وب سایت شهر اجر انواع اجر قزاقی را با بهترین کیفیت  و متنوع ترین رنگ و ارزان ترین قیمت به بازار عرضه میکند .