سوالات متداول

آیا آجر معمولی با آجر نما و آجر نسوز نما تفاوت زیادی دارد؟

آجر یک کلمه کلی است بستگی به نوع کاربرد و شیوه تولید نام گذاری می شود.

طول عمر آجر نسوز نما ، آجر نما و آجر قزاقی چقدر است؟

طول عمر اجر بسیار زیاد است شاید کثیف یا چرک شود ولی هیچ وقت خراب نمی شود مثلا ارک تبریز یا بازار تبریز که با آجر ساخته شده یا اکثر خانه های تاریخی تبریز نیز نمای آجری دارند.

آیا از آجر نسوز نما ، آجر نما و آجر قزاقی برای دکوراسیون داخلی می توان استفاده کرد؟

بله خیلی زیاد هم استفاده می شود در کشورهای امریکا و انگلیس که بسیار زیاد و جدیدا در ایران هم بسیار مد شده است.

آیا آجر نسوز نما ، آجر نما و آجر قزاقی دارای تنوع در رنگ بندی هستند؟

بله هیچ متریالی به اندازه آجر تنوع رنگ ندارد.تنوع رنگ آجر مثل رنگ بندی طبیعت است هر چه در طبیعت هست همان در آجر هست.

آیا آجر نسوز نما ، آجر نما و آجر قزاقی در بهینه سازی انرژی نقشی دارند؟

بله آجر محیط را در تابستان خنک و در زمستان گرم می کند.

جنس آجر نسوز نما از چیست؟

از خاک نسوز می باشد.

جنس آجر نما از چیست؟

آجرنما کلمه کلی هست که همه آجر نما ها را شامل می شود شیل آجر نسوز نما از خاک نسوز،آجر قزاقی از خاک رس و آجر شیل از خاک سنگ

جنس آجر قزاقی از چیست؟

آجر قزاقی از خاک رس تهیه می شود.