تاب فشاری آجر

تاب فشاری آجر

یکی دیگر از مشخصه های فنی بسیار مهم در آجر تاب فشاری یا همان مقاومت فشاری آجر چه در دیوار چینی و چه در نمای ساختمان است منظور از تاب فشاری همان نیروی مقاومت آجر در برابر فشاری است که بعد از اجرا به آن تحمیل خواهد شد هر چه میزان مقاومت آجر که رابطه مستقیم با نوع مواد اولیه و میزان درجه حرارت در هنگام پخت دارد بیشتر باشد به همان اندازه طول عمر آجر نیز بیشتر خواهد شد. ولی اگر این میزان از مقدار استاندارد کمتر باشد ، آجر در زیر فشار وارده تاب کافی را نداشته و متلاشی‌‌ می‌شود.

مقاومت فشاری آجر در N/mm2 و kg/cm2

سلام دوستان در این مقاله با مقاومت فشاری آجر درجه یک و آجر خاکستر بادی در mm2/N ، cm2/kg و m2/KN  آشنا می شوید و با نحوه تست مقاومت فشاری آجر آشنا میشوید.

مقاومت فشاری/مقاومت خرد کردن به توانایی یک ماده یا عنصر ساختاری خاص برای تحمل بارهایی اشاره دارد که اندازه آن ماده یا عنصر ساختاری را در هنگام اعمال کاهش می‌دهد. نیرویی به بالا و پایین نمونه آزمایشی اعمال می شود تا زمانی که نمونه شکسته یا تغییر شکل دهد.

هنگامی که تغییر شکل در یک منطقه متمرکز می شود، جریان پلاستیک متوقف می شود و مواد می شکند. برای فلزات انعطاف پذیر، استحکام کششی معمولاً شاخص ترجیحی برای اندازه گیری و مقایسه است. این به این دلیل است که تنش کششی نیروهای مورد نیاز برای جدا کردن یک ماده را اندازه‌گیری می‌کند که برای پدیده جریان پلاستیک مناسب‌تر است.

مقاومت فشاری یا مقاومت خرد کردن آجر در psi (پوند اینچ مربع)

در ایالات متحده، بر اساس سیستم اندازه گیری امپریال، واحدهای مرسوم ایالات متحده، مقاومت فشاری یا مقاومت خرد کردن آجر بر حسب psi (پوند اینچ مربع) اندازه گیری می شود. آجر نما انواع مختلفی دارد آجر درجه یک، آجر درجه دو، آجر درجه 3، آجر آفتاب‌خشک، آجر خاکستر بادی، بلوک AAC و بلوک بتنی.

به طور معمول، مقاومت فشاری یا مقاومت خرد کردن آجر بین 1000 psi تا 1500 psi است، به طور کلی، مقاومت فشاری آجر درجه یک حدود psi 1493 است، برای آجرهای ساختمانی معمول، مقاومت فشاری آنها حدود 498 psi است، برای آجر درجه دوم، مقاومت فشاری آنها در حدود 996 psi، برای آجر خشک شده در آفتاب، مقاومت فشاری آنها حدود 356 psi، برای آجر خاکستر بادی، مقاومت فشاری آنها در حدود 1422 psi و برای بلوک AAC، مقاومت فشاری آنها در حدود 570 psi است.

مقاومت فشاری / استحکام خرد کردن آجر

1) مقاومت فشاری آجر درجه یک ساختمانی معمولی 105 کیلوگرم بر سانتی متر مربع،

 2) مقاومت فشاری آجر درجه دو 70 کیلوگرم بر سانتی متر مربع،

 3) مقاومت فشاری آجر ساختمانی معمولی 105 کیلوگرم بر سانتی متر مربع،

خواص آجر نسوز
بیشتر بخوانید

 4) مقاومت فشاری آفتاب آجر خشک 15-25 کیلوگرم بر سانتی متر مربع است،

 5) مقاومت فشاری آجر خاکستر بادی 90-100 کیلوگرم بر سانتی متر مربع و

 6) مقاومت فشاری بلوک AAC – 30-40 کیلوگرم بر سانتی متر مربع است.

استحکام خرد کردن آجر

آجرهای خاکستر بادی مانند آجرهای سفالی سوخته معمولی برای استفاده در ساختمان سازی مناسب هستند. در واقع، آجرهای خاکستر بادی دو برابر قوی تر از آجرهای رسی معمولی هستند، مقاومت فشاری آجر خاکستر بادی 120 کیلوگرم بر سانتی متر مربع است.

و برای آجرهای سوخته دست ساز، در حالی که استحکام خرد کردن آجرهای سنگین پرس شده (که آجرهای مهندسی نیز نامیده می شود) ممکن است مقاومت فشاری تا 450 کیلوگرم بر سانتی متر مربع و حتی 500 کیلوگرم بر سانتی متر مربع داشته باشد.

مقاومت فشاری/استحکام خرد شدن آجر بر حسب کیلوگرم بر سانتی متر مربع

آجر از انواع مختلف آجر درجه یک، آجر درجه دوم، آجر درجه سوم، آجر خشک شده در آفتاب، آجر خاکستر بادی و بلوک AAC است.

مقاومت فشاری/استحکام خرد شدن انواع مختلف آجر بر حسب کیلوگرم بر سانتی متر مربع به شرح زیر است

 • آجرهای ساختمانی معمولی – 35 کیلوگرم بر سانتی متر مربع
 • آجر درجه دوم – 70 کیلوگرم بر سانتی متر مربع
 • آجر درجه یک — 105 کیلوگرم بر سانتی متر مربع
 • آجر خشک شده در آفتاب — 15 تا 25 کیلوگرم بر سانتی متر مربع
 • آجرهای خاکستر بادی – 90 تا 100 کیلوگرم بر سانتی متر مربع
 • بلوک AAC — 30-40 کیلوگرم بر سانتی متر مربع.

مقاومت فشاری/استحکام خرد شدن آجر درجه 1

آجرهای درجه یک برای تشکیل دیوار آجری و دیوار حائل در سنگ تراشی استفاده می شوند، هنگامی که دو آجر به یکدیگر برخورد می کنند صدای زنگ واضحی از خود منتشر می کنند.

جذب آب آجر: استحکام آجرها با خیساندن در آب حدود 25 درصد کاهش می یابد.

جذب آب آجر پس از 24 ساعت غوطه وری:

 • آجر درجه یک – 20٪
 • آجر درجه دوم – 22٪
 • آجرهای درجه سوم – 25٪.

استحکام فشاری/مقاومت خرد شدن آجر تست. (ISS: 1077-1970)

 • پنج نمونه آجر تصادفی بردارید و آنها را به مدت 24 ساعت در آب در دمای اتاق غوطه ور کنید.
 • بعد از 24 ساعت آن ها را خارج کرده، اجازه دهید آب آن ها گرفته شود و سپس آب اضافی را تمیز کنید. ‘
 • اکنون هر فضای خالی را با یک لایه ملات استاندارد 1:1 (1 قسمت سیمان و 1 قسمت ماسه) پر کنید.

این آجرها را به مدت 24 ساعت در زیر کیسه های مرطوب نگهداری کنید (تا ملات گیر کند).

 • آجرها را به مدت هفت روز در آب قرار دهید. (این کار برای سفت شدن ملات است).
 • آجرها را از آب خارج کنید، اجازه دهید آب تخلیه شود و آب اضافی را خارج کنید. هنگامی که سطح خشک می شود، هر آجر برای مقاومت فشاری به طور جداگانه آزمایش می شود.
 • آجر را به صورت صاف،بین دو ورق تخته سه لا قرار دهید.
 • آجری که بین صفحات تخته سه لا تنظیم شده است بر روی بستر مقاومت فشاری دستگاه آزمایش آجر قرار می گیرد و بار به صورت محوری و با سرعت یکنواخت 140 کیلوگرم بر سانتی متر مربع در دقیقه اعمال می شود. (این بسیار مهم است).
 • به باری که در آن آجر از کار می افتد (شکسته می شود) توجه کنید. این بار (P) با سطح مقطع (A) آجر تقسیم می شود که مقاومت فشاری F را می دهد.
آشنایی با آجر نسوز عایق
بیشتر بخوانید

F=P/A

 • میانگین محاسباتی مقاومت فشاری/استحکام خرد شدن آجرها در تمام پنج آجر باید به‌عنوان مقاومت فشاری آن تعداد آجر که در نمونه‌های آزمایشی نشان داده شده‌اند در نظر گرفته شود (و نه برای همه آجرهای یک کوره).
 • آجرها باید بر اساس مقاومت فشاری به دست آمده در بالا طبقه بندی شوند.

جمع بندی :
تاب فشاری یا مقاومت فشاری آجر یکی از مشخصه های فنی مهم آن است که با ویژگی مهمی چون پایداری آن نیز در ارتباط مستقیم است . بعلاوه مقاومت فشاری آجر با توان بار بری اجزای ساختمانی ساخته شده از آجر ، مانند ستون یا دیوار بار بر مرتبط است . مقاومت فشاری آجرها در جهت عمود بر سطح آجر خوابیده ، اندازه گیری‌‌ می‌شود . البته در برخی موارد ممکن است مقاومت فشاری آجر ایستاده نیز تعیین گردد .
قبل از تعیین مقاومت فشاری ، آجر مرطوب گردیده و در صورت دارا بودن حفره یا گودی در سطح آجر ، این گودی با کمک ملات مقاوم پر‌‌ می‌شود . از آنجا که مقاومت فشاری یک آجر ممکن است با آجر دیگر متفاوت باشد ، لذا بر طبق استاندارد‌ها ، مقاومت فشاری 5 یا 10 آجر تعیین و متوسط آنها به عنوان مقاومت فشاری ثبت‌‌ می‌شود . تعداد آجرهای مورد ازمایش در استاندارد ASTM، 5 و در استاندارد BS  ، 10 تعیین شده است .
مقاومت فشاری آجرها با میزان تخلخل آن نسبت معکوس داشته و همان طور که اشاره شد به نوع مواد خام ، دما و شرایط پخت نیز بستگی دارد وجود ترک های انقباضی ریز در داخل آجر که ممکن است در مراحل خشک کردن یا پخت حاصل شوند ، بر مقاومت فشاری آن تاثیر منفی دارند.

در حال حاضر ، به علت بهبود شرایط پخت و اعمال کنترل و دقت در تهیه ، آماده سازی و تولید خشت خام ، امکان ساخت آجر با مقاومت های خیلی زیاد حدود 70 الی 150 مگا پاسکال نیز فراهم گردیده است . مقاومت فشاری آجرهای متفاوت معمولا حدود 10 تا 40 مگا پاسکال است. مدول الاستیسیته آجرها بین 5000 الی 30000 مگا پاسکال متغیراست .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *