این چسب مخصوص نصب آجر نسوز و آجر قزاقی میباشد و بصورتی پودری در بسته بندی های بیست کیلویی میباشد