نوشته‌ها

تارخچه آجر

تاریخچه آجر

/
آجر (آگور) کلمه ای بابلی است که در گذشته برای توصیف لوح هایی که قوانین…